Catatan di Sumatra
on April 30, 2021
339 views
Catatan di Sumatra menjadi bukti perhatian Radjab terhadap masyarakat Sumatra dari masa ke masa. Sebelumnya, ia menelaah masyarakat Sumatra pada 1803-1838 (era Perang Padri) dan 1913-1928 (dalam Semasa Kecil di Kampung). Sementara, Catatan di Sumatra menggambarkan masyarakat Sumatra pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Ada yang berubah dibandingkan masa silam, dan rupanya ada pula yang tidak berubah, masih dapat ditemui pada masa sekarang. Baca sekilas buku ini secara gratis di icip-icip buku.
https://siapabilang.com/document/33/icip-icip-buku-catatan-di-sumatra/
#CatatandiSumatra #MuhamadRadjab #Nonfiksi #Memoar #KPGXBalaiPustaka #BalaiPustaka #PenerbitKPG
Categories: Icip Icip Buku
Dimension: 1500 x 1125
File Size: 155.46 Kb
Be the first person to like this.