Jalan Lahir
on November 26, 2021
100 views
Dari Jakarta masa kini, Semarang masa Hindia Belanda, Yokohama akhir 1940-an, hingga Osaka masa kini, cerita dalam Jalan Lahir bergulir. Baca sekilas buku ini secara gratis di icip-icip buku.
https://siapabilang.com/document/263/icip-icip-buku-jalan-lahir/
#IcipIcipBuku #IcipIcipBukuJalanLahir #JalanLahir #DiasNovitaWuri #PenerbitKPG
Categories: Icip Icip Buku
Dimension: 1500 x 1110
File Size: 59.95 Kb
Be the first person to like this.