Ikan Adalah Pertapa: Kumpulan Puisi dan Prosa
1 like Buku
  Sinopsis 고형렬 시인의 시 작품을 읽으면 하나의 특정 대상에 몰입되어 있는 시인의 생각들이 빛나는 섬광이 되어 우리들과 마주하는 것처럼 보이며 이를 통해 그 대상이 또 다른 존재로 인식하게 되는 경험을 할 수 있다. — 마만 S. 마하야나 (Maman S. Mahayana) (인도네시아 시인, 문학평론가, 인도네시아 ‘시의 날’ 협회 의장 -‘추천사’에서) Membaca puisi-puisi penyair Ko Hyeong ryeol, kita seperti berhadapan dengan kilatan-kilatan gagasan yang hinggap di satu objek tertentu, lalu melompat ke entitas yang lain. — Maman S. Mahayana (Penyair, Kritikus Sastra, Ketua Yayasan Hari Puisi Nasional) 고형렬 시인의 시 작품은 마치 여러 방향을 비추는 하나의 램프라고 할 수 있다. 그것은 하나의 시가 하나의 목적을 나타내지 않는다는 의미이다. 시 속의 모든 표시와 상징들은 각각의 의미를 갖고 있다. 시들을 다시 한번 읽을 경우 언제나 또 다른 새로운 의미를 만나게 된다. 이러한 시편들의 내용이 얼마나 풍요로운지 모르겠다. — 넨덴 릴리스 아이샤 (Nenden Lilis Aisyah) (인도네시아 시인, 인도네시아 국립교육대 교수 -‘시 해설’에서) Puisi-puisi penyair Ko Hyeong ryeol sebenarnya bagai satu lampu yang memancarkan cahaya ke berbagai arah. Artinya, setiap satu puisi tidak selalu hanya memiliki satu maksud. Setiap tanda dalam puisi-puisi tersebut memiliki makna ke berbagai arah. Puisi-puisi itu, setiap dibaca, selalu menimbulkan makna baru. Betapa kayanya. — Nenden Lilis Aisyah (Penyair, dosen di Universitas Pendidikan Indonesia) Spesifikasi Produk Penulis: Ko Hyeong-ryeol Penerjemah: Kim Young Soo & Nenden Lilis Aisyah Editor: Alpha Hambally Perancang Sampul & Penataletak: Ellen Halim Kategori: Fiksi, Puisi Terbit: 5 April 2023 Harga: Rp Tebal: 288 halaman Ukuran: 135 mm x 200 mm Sampul: Softcover ISBN:  ISBN Digital: ID KPG:  Usia: 15+ Bahasa: Indonesia & Korea Penerbit: KPG Dapatkan buku cetak di Gramedia.com Gramedia Store KPG Official Shop di Shopee Mall Gramedia Official Shop di Shopee Mall Gramedia Official Store di Tokopedia E-book Gramedia Digital Buku Terkait         #IkanAdalahPertapa #KoHyeongryeol #Fiksi #Puisi #PenerbitKPG
Kepustakaan Populer Gramedia
Nat Geo: Atlas Dunia
1 like Buku
Inilah buku tentang rumah kita: planet Bumi. Di dalamnya ada lebih daripada 120 peta, 200 foto berwarna, 195 bendera (untuk setiap negara), dan 40 globe pemandu.  
Kepustakaan Populer Gramedia